Rusutsu Restaurant EastVillage
【Open】 11:00 – 19:00(LO 18:30)
【Address】25-1, Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido
【MAPCODE】385 319 063*74